Ahmad Jajuli: 4 Pilar Sebagai Pemersatu Bangsa

22 Oktober 2015 - 09:58:43 | 13878 | PARLEMENTARIA

 

DL/21102015/JAKARTA

---- Semua  elemen bangsa Indonesia tidak boleh melupakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara. 

“Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Bangsa Indonesia harus tetap kokoh dan eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Senator DPD RI, Ahmad Jajuli dalam Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar di kantor Lembaga Amil Zakat dan Infaq (LAZDAI) Lampung, Jumat (18/9).

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Anggota DPD/MPR RI Daerah Pemilihan Prov. Lampung, H. Ahmad Jajuli, diharapkan mampu meningkatkan nilai-nilai kebangsaan sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Dalam paparannya, Ahmad Jajuli menyatakan bahwa kebhinekaan merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang memang multikutural dan multietnis. Oleh sebab itu konsep Bhineka Tungga Ika akan sangat relevan untuk dapat dipertahankan dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

“Jangan sampai karena ada perbedaan malah terjadi konflik horizontal. Setiap warga negara harus arif menyikapi perbedaan, sebagai sebuah keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

Dalam konteks Lazdai sebagai badan amil zakat, Jajuli mengharapkan Lazdai mampu menunjukkan keragaman yang ada di masyarakat untuk tujuan persatuan dan kesatuan antar sesama ummat agama Islam dan agama lain. (R y a n)